Phương thức thanh toán khi mua hàng tại Todayfoods

1. Thanh toán trực tiếp khi khách hàng mua sắm tại cửa hàng.

2. Thanh toán sau khi nhận hàng thanh công (COD)

3. Thanh toán quan tài khoản ngân hàng